08.11.2019

Съобщение

ОИК Чипровци обявява адреса си за кореспонденция за периода след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и кметове, както следва:

Адрес за контакт с ОИК Чипровци:

град Чипровци, община Чипровци, област Монтана, бул. "Петър Парчевич" № 45.

e-mail: [email protected]

Тел: Председател на ОИК Чипровци - 0877 299 242 - Петър Каменов

Зам. председател на ОИК Чипровци - 0878 524 727 - Радка Димитрова

Зам. председател на ОИК Чипровци – 0886 807 336 – Тенка Първанова

Секретар на ОИК Чипровци – 0888 135 929 – Йорданка Георгиева

05.11.2019

Съобщение

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет Чипровци ще се проведе  в сряда на 6 ноември 2019 г. от 14:30 часа в голямата заседателна зала на Община Чипровци при следния дневен ред:

 1. Полагане клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове по чл. 32 от ЗМСМА;
 2. Откриване на първото заседание от най-възрастния общински съветник;
 3. Избор на председател на Общински съвет Чипровци.

Всеки жител на общината има право да присъства на заседанието.

02.11.2019

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА ПРЕВАЛА

Одобрен предпечатен образец на бюлетина за втори тур на изборите за кмет на кметство Превала на 03.11.2019 г. 

КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРЕВАЛА

30.10.2019

Числови данни и сканирани протоколи

Числови данни и сканирани протоколи от изборите, произведени на 27 октомври 2019 г. може да намерите на този адрес:

https://results.cik.bg/mi2019/tur1/rezultati/1236.html#

16.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ,  ЧЕ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ  МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА:

 3400, ГР. МОНТАНА

Ул. "Марин Дринов" № 2

Тел:096/395-186, факс:096/300-930

e-mail: rp_mon.prb.bg

дежурен прокурор: 0882 11 40 36

07.10.2019

Съобщение

        ОИК Чипровци уведомява, че съгласно чл. 97, ал. 4 от Изборния кодекс: ”Членовете на секционните избирателна комисия (СИК / ПСИК) за времето необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

         В тази връзка безработните лица, включени в секционните избирателни комисии (СИК / ПСИК) и  регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” Чипровци, следва да спазят изискването на чл. 18, ал .5 от Закона за насърчаване на заетостта и да уведомят за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

        При неизпълнение на това задължение, регистрацията на  членовете на СИК ще бъде прекратена на Основание чл.20, ал.4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта.

04.10.2019

Съобщение

ДО 12.10.2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден

04.10.2019

Съобщение

ДО 12.10.2019 г.- Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

03.10.2019

Съобщение

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на  грешки при извършване на замени в съставите на СИК, ОИК – Чипровци, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна (използвайте приложението),  да се прилага:

 1. Пълномощно от представляващият партия /коалиция/ инициативен комитет;
 2. Заявление от назначения член на СИК за освобождаване;
 3. Удостоверението издадено от ОИК-Чипровци за назначаване на освободеният член на СИК, за да бъде анулирано;
 4. Декларация от новия член на СИК по чл. 90 във връзка с чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.
03.10.2019

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

     Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Към предложението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

20.09.2019

Съобщение

На 25 септември 2019 г. от 14:00 ч. в малката заседателна зала (стая 203) в сградата на Община Чипровци ще се проведе ЖРЕБИЙ за реда на представяне на кандидатите на регистрираните в ОИК партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27.10.2019 г. 

Тегленето на жребия е публично. На него могат да присъстват регистрираните в ОИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и регистрираните от тях кандидати в изборите на 27.10.2019 г., представители на радио- и телевизионните центрове на БНР, БНТ на средствата  за масово осведомяване. 

16.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Чипровци регистрира кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Община Чипровци, стая 203.

Крайният срок за за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 24 септември 2019 г.

16.09.2019

Съобщение

Инициативните комитети предават в Общинска избирателна комисия Чипровци списък на лицата, които подкрепят регистрацията на кандидатите на хартиен носител и технически носител в структуриран електронен вид (Ексел Формат), заедно с другите документи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. 

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Община Чипровци, стая 203.

Крайният срок за  е до 17.00 часа на 24 септември 2019г.

09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Чипровци започна прием на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Община Чипровци, стая 203.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК е до 17.00 часа на 16 септември 2019г.

04.09.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия се помещава в сградата на Община Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ № 45, втори етаж, стая 203 (Малката заседателна зала).Работно време:  9:00 – 17:00 часа.

Телефон за връзка: 0884 536 741

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

всички решения